Första hjälpen: skillnaden mellan liv och död

En kurs i första hjälpen är som en brandsläckare; alla är gladast om man slipper använda den. Men liksom brandutrustning kan en utbildning i första hjälpen vara skillnaden mellan liv och död. Hjärtstillestånd kan ske på kontoret, drunkningar kan äga rum på vilken badstrand som helst, och det är inte alltid ambulans hinner fram i tid. Att lära sig första hjälpen är inte överdrivet svårt, och kan göra vem som helst till en potentiell livräddare.

Gå kursen

För att lära sig första hjälpen bör man gå en kurs. Dessa kurser tar ofta bara ett par timmar, och erbjuds i princip i hela landet. Att få metoderna demonstrerade och noggrant förklarade kan göra skillnad när det gäller att göra rätt och att komma ihåg vad man har lärt sig i en nödsituation.

Vad man bör lära sig

En grundkurs täcker in det mesta man behöver för att kunna ha kontroll över en olycka till dess att ambulans eller räddningstjänst kan nå platsen. I en utsatt situation fungerar och tänker inte alltid människor, varken man själv eller någon annan, rationellt, och att veta hur man utvärderar en olycksplats kan vara ovärderlig kunskap. Grundkunskaper i första hjälpen inkluderar även att kunna utföra hjärt- och lungräddning, hantera en hjärtstartare, lägga någon i stabilt sidoläge, åtgärda stopp i luftvägarna samt hantera olyckor, sjukdomsfall och kunna rätt tekniker för att förflytta någon i en utsatt situation.

Lagen

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsplatser vidta åtgärder så att det finns beredskap i händelse av olycksfall. Detta inkluderar både nödvändig utrustning som första förband och hjärtstartare samt utbildad personal. Genom att utbilda hela personalen kan man räkna med att det alltid finns någon tillgänglig, om det skulle ske ett hjärtstopp eller liknande. Om man dessutom i förväg kartlägger riskerna för olyckor och liknande har man gjort vad man kan för att potentiellt rädda liv.