Skapa ett gym där ni kan träna

Om ni bor i en bostadsrättsförening och har ett stort intresse för träning så kanske ni kan skapa och bygga ett gym där ni kan träna. Ta upp detta som en fråga i föreningen på årsstämman. Var väl förberedd och presentera er idé på bästa sätt.

Årskorten på vanliga gym kan bli relativt höga och istället så kanske ni kan få till ett ställe där ni tillsammans kan träna och få en fin gemenskap. Finns det tillgängliga lokaler så börja att skissa på hur ni skulle kunna bygga upp ett schysst gym för medlemmarna i er bostadsrättsförening. Om ni får med er resterande av föreningen så ta kontakt med gymkompaniet.se som kan hjälpa er med byggandet av gymmet. Det är en hel del som ska tänkas på och genom den hjälp som Gymkompaniet erbjuder så underlättar det för er.

Ta ut en månadskostnad för de som vill nyttja gymmet och på så sätt få tillbaka lite pengar till det gym som ni skapat. Det behöver inte alls vara som på reguljära gym utan en betydligt lägre summa som man betalar varje månad. Försök anpassa lokalerna till det antal medlemmar som vill träna. Det får inte bli för litet så det blir trång utan ta till ordentligt. Gymmet blir både till fördel för de som nyttjar det men också för föreningens fastighet som kan stoltsera med ett eget professionellt gym.