Mental hälsa

Motion är inte bara bra för kroppen utan också för vårt psykiska välbefinnande. Forskning har visat att fysisk aktivitet kan både förebygga mental ohälsa och även behandla lindrigare fall av depression.

I en studie av Harvard University följdes 30 000 studenter under en 25-årsperiod och där syntes ett tydligt samband mellan mental hälsa och fysisk aktivitet.

En positivare självkänsla

Enligt Vårdguiden påverkar fysisk aktivitet också vår självkänsla positivt och får oss att lättare klara av stressiga situationer. Då du är fysiskt aktiv slår hjärtat fortare, blodtrycket ökar och stresshormoner produceras, vilket gör att du alltså stressar kroppen och därför blir i bättre psykiskt skick att stå emot stress.

Motion mot psykisk ohälsa

Men motion är inte bara förebyggande, det kan också¨användas för att mildra och ibland bota mental ohälsa. Vid lindrig depression fungerar fysisk aktivitet ibland bättre än läkemedel. Vid en undersökning på deprimerade människor fann man att gruppen som bara ordinerats motion tillfrisknade lika snabbt som de i gruppen som fick psykofarmaka.

Hjärnan växer vid fysisk träning

Både den grå och vita substansen ökar, speciellt de som har med minne och inlärning att göra. Framförallt märks förbättringar av förmågan att planera och fatta beslut, vilket är viktigt vid exempelvis bilkörning. Fem miuters promenad är betydligt bättre än ingenting alls. Klart att mer motion är bra för hjärnans verksamhet. Det som händer är att hjärnan syresätts och och den får mer blod än om man är stillasittande.

Motion botar inte allt

Men motion kan inte ersatta all annan behandling, även om den alltmer används som ett bra komplement till medicin. Ibland mår vi helt enkelt dåligt utan att vara psykiskt sjuka och då kan terapi vara ett bättre alternativ. Charles Sandström på Ny Insikt erbjuder samtalsterapi för individer, parterapi och familjerådgivning och har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i kris. Om man känner att man är i behov av samtal så kontakta NuInsikt för tidsbokning.