Mindfulness

Det engelska ordet har ingen direkt översättning till svenskan men blir ofta översatt till medveten närvaro. Mindfulness innebär en medvetenhet om vad som sker i nuet och är en buddistisk grundsten med över 2500-åriga traditioner.

Genom att utöva mindfulness lär du dig att vara i nuet utan att filtrera det du upplever genom egna tolkningar, utan att blicka varken framåt eller bakåt i tid eller att förvränga det du upplever. Du använder dig utav din syn, hörsel, smak, känsel och lukt och blir medveten via alla sinnen om vad som händer, utan att du låter dina känslor och tankar ta över intrycket och göra en bedömning utifrån tidigare erfarenheter.

Till följd av att utöva mindfulness kan du du minska stress, depression, ångest, högt blodtryck, utbrändhet m.m. Du förhöjer din sinnesnärvaro, minskar din ilska, blir mer effektiv, förbättrar tålamodet, ökar din kreativitet, du gör klokare val, förbättrat imunförsvar osv. Man har sett via magnetröntgen, effekterna utav att utöva mindfulness, då aktiviteten i den vänstra främre hjärnan ökar, vilket i sin tur har visat sig vid hjärnforskning ge personerna en positivare allmänkänsla liksom mindre oro.

Genom att meditera kan du öva dig på att bli medveten om din kropp. Ligg ner och känn igenom din kropp, bli medveten om hur alla kroppsdelar känns, om du har ont någonstans osv Fokusera på din andning och låt dina tankar flyta iväg istället för att fastna i dom, notera tanken och släpp den sedan och fokusera åter på andningen.

Det finns kurser i mindfulness där en utbildad instruktör guidar dig och det kan vara ett fåtal eller regelbundna träffar under en längre period. Du kan också köpa kurser på CD skivor och på egen hand öva via vägledning från dessa. Daglig träning och praktisering utav teknikerna är nödvändig och ger med tiden resultat i självkännedom.

Källor: 1177 vårdguiden, halsosidorna.se, mindfulness.se